ปัญหาการใส่ปุ๋ย

ปัญหาการใส่ปุ๋ย แต่ล่ะพืช ควรใส่ช่วงไหน ใช้ปริมาณเท่าไหร่ รวมทุกปัญหาเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ย

Thread