สอบถามปัญหาการใส่ปุ๋ย

สอบถามปัญหาการใส่ปุ๋ย ช่วงติดดอกควรใส่สูตรไหน ช่วยออกผลควรใส่ปุ๋ยสูตรใด

Forums
ปัญหาการใส่ปุ๋ย แต่ล่ะพืช ควรใส่ช่วงไหน ใช้ปริมาณเท่าไหร่ รวมทุกปัญหาเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ย